Політика конфіденційності

Адміністрація сайту budu.in.ua (далі – Адміністрація) турбується про забезпечення безпеки отриманих даних від розпорядників персональних даних: фізичних осіб, будь-якої юридичної особи або фізичної особи – підприємця, які пройшли процедуру реєстрації на сайті назва (далі – Користувач).

Саме тому Адміністрація склала цю Угоду про конфіденційність і захист персональних даних (далі – Угода), щоб користувачі не турбувалися про те, яким чином будуть використовуватися їх персональні дані, які були надані Адміністрації при реєстрації і при взаємодії з budu.in.ua.

Реєструючись на сайті budu.in.ua (далі – Сайт) Користувач дає згоду на обробку всіх введених для реєстрації даних з метою певної цією Угодою. Також, реєструючись на Сайті Користувач підтверджує, що він прочитав і висловив повну згоду з умовами Угоди без всякої поправки, а також дозволив Адміністрації подальшу обробку своїх персональних даних.

Реєструючись на Сайті, Користувач також підтверджує те, що він ознайомився з переліком своїх прав як суб’єкта даних, згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

1. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1.1. При реєстрації на Сайті Адміністрація просить користувача повідомити необхідну особисту інформацію в обсязі, який необхідний для проведення Адміністрацією заходів, пов’язаних з діяльністю сайту.

1.2. Адміністрації доступна інформація, яку вона отримує від користувачів наступними способами:

– при проходженні процедури реєстрації користувача на Сайті;

– в рамках заходів, які проводить Адміністрація (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку);

– шляхом внесення записів Користувачем при заповненні реєстраційних онлайн-форм наданих Адміністрацією в зв’язку з діяльністю сайту

– під час телефонного зв’язку, листування через служби коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram і інші) Адміністрації з Користувачем;

– при листуванні Адміністрацією по Користувачами з роботодавцем використання електронної пошти (e-mail);

– технічна інформація – дані про інтернет-провайдера користувача, IP-адреса, тип обладнання (персональний комп’ютер, мобільні пристрої і т.п.) і програмного забезпечення, яке він використовує, дані про завантажені і вивантажені на сайт файли тощо.

1.3. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (НЕ автоматизована обробка).

1.4. Під обробкою Ваших персональних даних розуміються дії (операції) Адміністрації щодо персональних даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, видалення, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з Вашими персональними даними відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Метою обробки персональних даних користувачів є можливість проведення заходів (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку) пов’язаних з діяльністю сайту.

1.6. Видалення персональних даних користувача здійснюється за його заявою, і є підставою для припинення будь-яких відносин між Адміністрацією та Користувачем.

1.7.Любая отримана Адміністрацією інформація від користувача є конфіденційною, в розумінні цієї Угоди. Конфіденційної інформації може бути визнана лише інформація, яка зберігається в базі даних сайту в зашифрованому вигляді і доступна для перегляду виключно Адміністрації.

1.8. Укладаючи цю угоду Користувач дає свою згоду на використання своїх персональних даних працівниками Адміністрації, для досягнення мети і цілей пов’язаних з діяльністю сайту.

1.9. Укладаючи цю угоду, Користувач підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», і про мету обробки даних, Користувач надає Адміністрації.

2. БЕЗПЕКА

2.1. Адміністрація використовує сучасні технології для забезпечення конфіденційності персональних даних, а також інших даних, які надають Користувачі при заповненні реєстраційних онлайн-форм, з метою забезпечення максимального захисту інформації.

2.2. Адміністрація вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання несанкціонованого доступу.

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Адміністрація здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Користувач надає добровільно.

3.2. Адміністрація має право на обробку персональних даних про користувача, отриманої згідно п. 1.1.

3.3. При обробці персональних даних Адміністрація не обмежена в застосуванні способів їх обробки. Укладаючи цей Договір Користувач дає свою згоду на обробку Адміністрацією наступної персональної інформації користувача, отриманої згідно п. 1.2.:

– електронна адреса,

– контактна інформація (номери телефонів, адреса);

– інформація, яку можна отримати з файлів cookies;

– будь-яка інша інформація, яку Користувач залишив про себе при заповненні реєстраційних онлайн-форм на Сайті.

3.4. Адміністрація обробляє персональні дані користувача для:

– проведення Адміністрацією різних заходів, пов’язаних з діяльністю назва сайту

– оцінки рівня зацікавленості користувачів в заходах Адміністрації та інформування їх про нові заходи і / або їх поновлення на Сайті;

– інше, про що Адміністрація сповіщає користувача, питаючи приватну інформацію.

3.5. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача з метою розсилки повідомлень пов’язаних з діяльністю сайту, новин, опитувань тощо.

3.6. Адміністрація використовує технології відстеження (файли cookies) для збору таких персональних даних, як тип браузера або операційна система, сторінка посилання, шлях на Сайті, домен інтернет-провайдера і т. П, З метою отримання загальної інформації про те, як Користувачі користуються сайтом . Файли cookies дозволяють удосконалювати цей сайт відповідно до вимог його користувачів.

3.7. Адміністрація зберігає всю інформацію, зібрану з використанням файлів cookies, у форматі, який не передбачає можливості ідентифікувати особу. Інформація, яку отримують через файли cookies, не може бути відкрита третім особам. Ця інформація не буде несанкціоновано передаватися третім особам.

3.8. Інформація, зібрана про користувача, не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

4. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

4.1. Адміністрація робить все від неї залежне, щоб надати користувачеві доступ до його особистих даних і / або виправити їх, якщо вони невірні, або вилучити за запитом користувача, якщо тільки їх зберігання не відповідає закону або не обумовлено законними діловими цілями.

4.2. Адміністрація не надає інформацію про користувача третім особам не інакше як на підставі згоди користувача або відповідної постанови (рішення) суду.

5. ЗАКЛЮЧІТЕЛЬНІЕ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Заповнюючи форму реєстрації на Сайті або відвідуючи сторінки сайту, Користувач автоматично приймає умови Угоди.

5.2. При обробці Адміністрацією персональних даних Користувача, він має ті ж права, що і суб’єкт персональних даних, права якого передбачені в ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних».

5.3. Діяльність Адміністрації здійснюється відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть розглянуті виключно в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4. Умови цієї Угоди Адміністрація може змінювати в односторонньому порядку, і вони вступають в силу в протягом семи календарних днів з моменту їх публікації на Сайті. Якщо зміни будуть суттєвими, Адміністрація проінформує користувача по електронній пошті (відправляється на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації) або шляхом повідомлення на Сайті до вступу в силу змін.

5.5. Для питань щодо Угоди, Користувач може зв’язатися з Адміністрацією, використовуючи

e-mail: info@budu.in.ua